In-Gent

Vluchtelingenverdrag en mensenrechten in gevaar

Vluchtelingenverdrag en mensenrechten in gevaar

Toegegeven, België en bij uitbreiding de hele Europese Unie wordt overspoeld door vluchtelingen! Wereldwijd zijn er 65,6 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, onderdrukking, geweld, vervolging, geaardheid of omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Een schrikbarend aantal, 1,2 miljoen mensen, zocht bescherming in Europa en 18.000 hiervan vroegen asiel in België. We kunnen toch niet alle vluchtelingen van de wereld opvangen.

Met andere woorden, spreken over een ‘Europese vluchtelingencrisis’ is je reinste onzin. Nog geen 2% van de vluchtelingen wereldwijd komt in Europa terecht maar in de ogen en retoriek van de beleidsmakers vormen deze mensen, die nood hebben aan bescherming, een bedreiging van de westerse cultuur, waarden en normen.

Europese en nationale politici die geacht worden visionair te denken en beslissingen te nemen die bijdragen aan een humane en welvarende samenleving op lange termijn verdringen elkaar om de meest radicale populistische stemmen te vertolken en ontradende maatregelen te treffen. Dat er van een warm onthaal van mensen die gruwelijke ervaringen hebben opgedaan amper sprake is, is echter niet het ergste wat er momenteel aan het gebeuren is. Veel erger is dat de huidige ‘crisis’ aangegrepen wordt om de beschermingsstatuten en –mechanismen onderuit te halen.

De strijd tegen het recht op bescherming wordt zowel op het individuele als op het internationaal rechterlijke front gevoerd. Individueel worden steeds meer maatregelen genomen om mensen te ontraden asiel aan te vragen. Het afstaan van bezittingen en rijkdom, het beperkt maken in duur van bescherming, lange procedures zodat mensen hun leven niet opnieuw kunnen uitbouwen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van ‘pest eens een vluchteling’.

De vluchtelingenconventie van 1951 wordt voor het eerst sinds haar ontstaan openlijk ter discussie gesteld. De definitie en toepassing stemmen zogezegd niet meer overeen met de oorspronkelijke bedoeling en door de gewijzigde mobiliteitsmogelijkheden zouden Europa en andere geïndustrialiseerde landen de druk niet meer aan kunnen. Maar voorlopig durft geen enkele politieke leider zich echt terug te trekken uit deze conventie. Hoe lang nog voor iemand de eerste stap zet?

Niet alleen de conventie komt onder druk, ook de toepassing ervan door de Europese staten wordt steeds restrictiever. Theo Francken pleit voor een strikte toepassing van de Dublin conventie en aarzelt om de afspraken om 160.000 vluchtelingen uit Griekenland te herverdelen toe te passen. Stemmen om asielprocedures aan de buitengrenzen van Europa af te handelen en druk op de landen rond de Middellandse zee om vluchtelingen tegen te houden nemen toe.

De Turkije deal, waar iedereen het over eens is dat het een dubieuze deal is, werkt ook inspirerend. De Nederlandse Europees Commissaris  Frans Timmermans droomt al luidop van een Afrika deal.  Het credo klinkt steeds luider: vluchtelingen zijn hier niet welkom, opvang in de regio en vooral daar blijven. Als daarvoor internationale beschermingsinstrumenten moeten sneuvelen of beknot worden, dan moet het maar. Bart De Wever was de eerste Belgische politicus die het debat over de vluchtelingenconventie opende, Theresa May was bereid de universele verklaring van de rechten van de mens in te perken. Niet alleen vluchtelingen zijn in gevaar, maar de rechtsregels die bescherming verlenen en mensenrechten komen almaar meer in het gedrang. Tijd voor een nieuwe generatie politici die leiderschap durven tonen en verder kijken dan de volgende verkiezingen.

mm

Koen De Mesmaeker Algemeen directeur IN-Gent (2016 - 2018)

.