In-Gent

Opinies

Vluchtelingen welkom (als ze de ingang vinden)

 

De Vlaamse universiteiten doen hun best om vluchtelingen te ontvangen, maar dat is niet altijd genoeg. ‘Er is nood aan een alomvattende aanpak.’

Brussel Diploma’s economische wetenschappen en vergelijkende & internationale politiek prijken op zijn schouw. Zijn Nederlands is vlot en zijn ambitie is groot. Tayyeb Hadi wil andere vluchtelingen helpen om niet te verdwalen ‘in het kluwen van informatie en regels van het hoger onderwijs’. Samen met zijn ouders moest Hadi eind jaren negentig uit Afghanistan vluchten, vandaag put hij uit die vlucht zijn engagement voor anderen. Lees verder

Pleidooi voor de wijkgezondheidscentra

Christine Mahy is secretaris-generaal van het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.

Mevrouw De Block, in het verkleinen van gezondheidsongelijkheid en de strijd tegen de armoede zijn de wijkgezondheidscentra dé uitgelezen partner.

Als ondertekenaars van dit artikel willen we onze bezorgdheid uitdrukken over het moratorium dat minister De Block heeft ingesteld naar aanleiding van een audit over het functioneren van de wijkgezondheidscentra. Dit moratorium stelt de sector van de wijkgezondheidscentra in een negatief daglicht en ondermijnt de dynamiek in praktijken die ruimschoots bewezen hebben kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg aan te bieden. Lees verder

‘Wie is er bang van de grote boze vluchteling?’

‘De vluchtelingenstatus is geen vodje papier, het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen,’ zei Theo Francken omdat erkende vluchtelingen op vakantie gingen in hun thuisland. Voor één keer heeft staatsecretaris voor Asiel en Migratie overschot van gelijk. Het vluchtelingenverdrag is een van de belangrijkste internationale verdragen. Lees verder

Vluchtelingenverdrag en mensenrechten in gevaar

Toegegeven, België en bij uitbreiding de hele Europese Unie wordt overspoeld door vluchtelingen! Wereldwijd zijn er 65,6 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, onderdrukking, geweld, vervolging, geaardheid of omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Een schrikbarend aantal, 1,2 miljoen mensen, zocht bescherming in Europa en 18.000 hiervan vroegen asiel in België. We kunnen toch niet alle vluchtelingen van de wereld opvangen. Lees verder

‘Een land krijgt de migranten die het verdient’

Hebben onze politici zich al de vraag gesteld waarom de Belgische Turken massaal op Erdogan gestemd hebben“, vraagt Koen De Mesmaeker van IN-Gent vzw.

75% van de Belgische Turken stemden ja in het referendum dat Erdogan meer bevoegdheden moet geven. Een gegeven dat bij de ‘eigen’ publieke opinie tot verontwaardiging leidt en een luide roep doet weerklinken vanuit politieke hoek voor maatregelen. Afschaffen die dubbele nationaliteit. Lees verder

‘Aanvallen versterken beeld dat diegenen die het opnemen tegen discriminatie te kwader trouw zijn’

Minister Homans reageerde scherp op het filmpje dat de Gentse Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) online zette in de aanloop naar de Gentse Lente en de Dag tegen Racisme. De minister is namelijk van oordeel dat het onnodig culpabiliseert en contraproductief is. Want het zou volgens haar het beeld bevestigen dat de autochtone Vlaming ‘racistisch’ is. En racisme is geen éénrichtingsverkeer. Het racisme van allochtonen ten aanzien van autochtonen zou blijkbaar nog groter zijn. Lees verder

.