In-Gent

Achtergrond

Kort jaaroverzicht inburgering 2020

Hoeveel nieuwkomers kwamen er in 2020 naar Vlaanderen? En uit welke landen kwamen zij? Waren dat er meer of minder dan de vorige jaren? Alle antwoorden en nog veel meer lees je hier.

Lees verder

Blik onder de motorkap van de Vlaamse integratiemachine

De affaire rond ‘subsidiekoningin’ Sihame El Kaouakibi jaagt een schokgolf door de Vlaamse integratiesector. Zijn er lessen te trekken uit de val van het ex-rolmodel? ‘Wij moeten schrapen voor elke euro subsidie. En zij kreeg zomaar miljoenen. Zonder vragen.’

Wat na Sihame? Het middenveld dat in ons land werkt rond het amalgaam inburgering, integratie, achterstelling en diversiteit kijkt met grote ogen naar het debacle rond de ‘donor darling’. De vrees overheerst dat de affaire-El Kaouakibi – van wie wordt vermoed dat ze met subsidies heeft gesjoemeld – tot fall-out in het hele veld zal leiden. De kwestie leidt tot hernieuwde kritiek op zowel het middenveld als het subsidiesysteem.

Lees verder

België wordt steeds meer een etnische smeltkroes

België is in sneltempo een migratiesamenleving geworden. Nooit eerder gepubliceerde data tonen aan hoe snel wijken diversifiëren: mensen van dezelfde achtergrond wonen steeds minder geconcentreerd samen in dezelfde buurten. Lees verder

IN-Gent reikt voor het eerst label uit aan organisaties die zich inzetten voor een meer diverse werkvloer

IN-Gent heeft vandaag voor het eerst een label uitgedeeld aan Gentse bedrijven, onderwijsinstellingen, stadsdiensten en non-profitorganisaties die zich inzetten om hun werkvloer of school diverser te maken. Het label dat ze kregen heet het Q-label, kort voor het Qolourfiedlabel. Lees verder

Umar is eerste vluchteling in Vlaanderen die via verkort traject “MaxiPAC” diploma haalt: “Nu wil ik zo snel mogelijk aan het werk”

Aan de Thomas More hogeschool in Geel is vandaag voor het eerst in Vlaanderen een vluchteling afgestudeerd via een verkort studietraject via het systeem “MaxiPAC”. Dat kon omdat zijn diploma uit zijn thuisland Libanon hier erkend werd en hij dus vrijstellingen kon krijgen, iets wat niet vaak gebeurt. Umar Badawi is alvast erg blij met zijn nieuwe diploma en wil zo snel mogelijk aan de slag. “Ik wil graag werken met kwetstbare mensen en hen helpen vanuit mijn eigen ervaring”, zegt hij. Lees verder

Bekende Gentenaars maken een vuist tegen racisme

Zondag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Stad Gent en IN-Gent laten vijf Gentenaars getuigen over racisme. Ze vertellen hoe een bepaald boek, muziekstuk of gebeurtenis hen de ogen opende. Lees verder

Onderzoek toont aan: jongeren willen in de klas meer over migratie praten

‘Dat we zo weinig klasgesprekken voeren over migratie vind ik superjammer’, zegt de zestienjarige Aline. ‘Meer les over dat thema helpt om gratuite uitspraken te voorkomen’, klinkt het dan weer bij de zeventienjarige Naomi. Nieuw onderzoek van StampMedia, het Vlaamse persagentschap voor en door jongeren, toont aan dat jongeren in de klas ook over complexe maatschappelijke thema’s als migratie willen praten. Lees verder

Webinar ‘Effectief reageren op discriminerende uitspraken’

Zondag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Stad Gent heeft dan extra aandacht voor de structurele ongelijkheid waarmee mensen met een migratieachtergrond geconfronteerd worden.
IN-Gent vzw en Stad Gent bieden een open webinar aan met als titel ’Effectief reageren op discriminerende uitspraken’. Lees verder

Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt

Eind januari publiceerde de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) een interessante nota over impact van corona op personen met migratieachtergrond. Het gaat in het bijzonder over de impact op trajecten naar werk, maar ook (leerplicht- en volwassen-) onderwijs, opleiding, VDAB-begeleiding en bemiddeling komen aan bod. Lees verder

‘Getraumatiseerde nieuwkomers: naar een samenleving die heelt’

Iedereen heeft recht op geestelijke gezondheidszorg, ook mensen op de vlucht. Maar veel nieuwkomers vinden de weg naar goede hulp niet. Traumatherapeuten Lena Swinnen en Geertrui Serneels doen samen met doctoraatsstudent Omar N. Cham een oproep om werk te maken van ‘een samenleving die heelt in plaats van één die mensen schaadt’. Lees verder

Een derde van de bevolking in België is van buitenlandse herkomst of heeft buitenlandse nationaliteit

Ongeveer een derde van iedereen die in België woont, is van buitenlandse herkomst of heeft de buitenlandse nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het statistische agentschap van de federale overheid, die voor het eerst de herkomst van de Belgische bevolking in kaart bracht. De voorbije tien jaar steeg dat cijfer aanzienlijk, en het is de verwachting dat het blijft stijgen. Lees verder

Doorprik discriminatie

De strijd tegen racisme en discriminatie staat wereldwijd op de agenda. De golf die elders begonnen is, vindt ook weerklank in Gent.

Lees verder

Woonwagenbewoners en Roma: what’s in a name?

Het waren hallucinante cijfers die vorige week in De Standaard verschenen. Roma en woonwagenbewoners in ons land leven gemiddeld 13 a 14 jaar minder lang in vergelijking met Belgische inwoners (DS, 23 september). Lees verder

.