In-Gent

Uitreiking Q-labels 2020

Uitreiking Q-labels 2020

Woensdag 24 maart om 11u op www.qolourfied.be: uitreiking allereerste Q-labels (kort voor Qolourfied-labels) voor initiatieven van Gentse bedrijven, onderwijsinstellingen, stadsdiensten en non-profitorganisaties.

Op 24 maart om 11u kent IN-Gent de eerste Q of Qolourfied-labels toe. Verschillende praktijken van Gentse hoger onderwijsinstellingen, stadsdiensten, de Politiezone Gent, ondernemingen en culturele organisaties ontvangen het Qolourfied-label, omdat deze praktijken actief streven naar een opleidings- en werkvloer waar studenten en werknemers met migratieachtergrond op basis van hun ervaring en capaciteiten hun diploma halen of een job uitvoeren.

“De ondervertegenwoordiging van volwassenen met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs en in gekwalificeerde functies vraagt expliciete aandacht. De Gentse hoger onderwijsinstellingen en heel wat Gentse werkgevers, inclusief de Stad Gent, zetten mee hun schouders onder deze missie en ondernemen actie, om de talenten van deze mensen te laten groeien en tot hun recht te laten komen. IN-Gent wil deze praktijken erkennen en meer bekendheid geven, door jaarlijks Q-labels toe te kennen.”

Roeland Gielen, algemeen directeur IN-Gent vzw

Op 24 maart ontdek je de eerste praktijken die het Q-label 2020 met zich meedragen.

“Het ‘Qolourfied label’ is een instrument om een missie in onze stad te realiseren, zijnde: onderwijsinstellingen en werkgevers samenbrengen als partners om de ondervertegenwoordiging van volwassenen met migratieachtergrond in hoger onderwijs en op de werkvloer aan te pakken. ’t Is een soort ‘beloning’ voor goeie projecten, maar wat ik zelf vooral belangrijk vind, is dat we een netwerk vormen, dat ervaringen deelt, en die elk jaar groeit, zoals de spreekwoordelijke olievlek. ‘Lead by example’, als het ware. Hoe meer mensen tonen hoe het moet, hoe meer mensen daarover horen ook, hoe meer er zullen volgen.”

Schepen Astrid De Bruycker, Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen & voorzitter IN-Gent vzw

Live-uitzending om 11u via www.qolourfied.be.

26 labels
In totaal worden 26 Q-labels 2020 uitgereikt aan 17 verschillende organisaties/scholen. Sommige organisaties ontvangen dus meerdere Q-labels.

  • 5 hoger onderwijsinstellingen
  • 2 stadsdiensten (HR, onderwijscentrum)
  • 1 Politiezone (politiezone Gent)
  • 7 ondernemingen (Volvo, Ikea, Cegeka, Engie, Microstart, SNOP, Showpad)
  • 2 non-profit uit culturele sector (NTGent, Circusplaneet)

Voorbeeld praktijk hoger onderwijs

Platform Durf Divers Denken – UGent

Durf Divers denken is een online platform ontstaan in 2020 vanuit de universiteitsbrede doelstellingen met betrekking tot diversiteit en wil de in- en door stroom van studenten met diverse achtergronden verhogen. Het platform is een ontmoetingsplaats voor studenten, studentenverenigingen, alumni, personeel en aantal Gentse middenveldsorganisaties. (meer info https://www.facebook.com/durfdiversdenken/)

“Diversiteit wordt jammer genoeg onvoldoende weerspiegeld in de auditoria maar ook op de werkplekken van de universiteit. Jongeren met diverse achtergronden hebben nood aan erkenning en herkenning. Rolmodellen met diverse achtergronden in het hoger onderwijs zijn noodzakelijk voor de zelfontplooiing van jongeren met diverse achtergronden.”

Khalid Benhaddou; opdrachthouder Diversiteit

Voorbeelden praktijken werk

Aanwerving vanuit een global vision & in samenwerking met externen – IKEA

In 2020 begon de HR-afdeling van IKEA Gent met de rekrutering van nieuwkomers. Tegelijkertijd werd er een ondersteuningstraject opgestart samen met I-Diverso voor betrokken collega’s en leidinggevenden over diversiteit en job- en taalcoaching vanuit een tweeklantenbenadering.

“Diversiteit is een sleutel tot succes. Een diverse en inclusieve werkplek is goed voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor ons bedrijf.” Global vision IKEA

“We zijn blij met het succes van ons project en zijn enthousiast voor de tweede groep nieuwkomers.” HR-medewerker

Doorgroeimogelijkheden & interne opleiding op de werkvloer – Volvo Car Gent

Volvo Car Gent stimuleert de medewerkers om hun kwalificaties op te krikken en dit tijdens de werkuren. Tegelijk is het ook een win voor het bedrijf in de strijd naar technisch talent.

“Wat de collega’s in dit traject leren, geeft hen een grote voorsprong tegenover nieuwe medewerkers van extern. Het is een win-win situatie: goed voor de collega’s die op die manier mooie kansen krijgen, en goed voor het bedrijf dat zo de nood aan technisch talent gedeeltelijk kan invullen.”

Hans Vanseveren, supervisor technische trainingen

“Meer dan 20 jaar geleden ben ik bij Volvo Car Gent begonnen als operator. Ik ben tevreden met mijn loon en met de doorgroeimogelijkheden die er zijn, want ik ben intussen teambegeleider geworden. Collega’s aanmoedigen en motiveren, dat doe ik graag.”

Hassan, teamleider

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.