In-Gent

Studiedag ‘Buddywerk werkt’

Studiedag ‘Buddywerk werkt’

In 2011 was Gent een van de plaatsen waar het proefproject Samen inburgeren werd ingevoerd. Daarna werd het buddyproject verdergezet onder de naam Samen Gentenaar.Samen Gentenaar staat garant voor boeiende ontmoetingen die zowel de Gentenaar als de nieuwe Gentenaar verrijken, voor een uitgebreide kennismaking met Gent en haar brede aanbod aan activiteiten en voor waardevolle kansen om Nederlands te oefenen op een ongedwongen en authentieke manier.

Uit de ervaringen van Samen Gentenaar werd vorig jaar ook het project TANDEM opgezet. Binnen dit project matchen we gezinnen die recent aankwamen in België en een risico lopen op sociaal isolement aan een buddy. De buddy is een ex-nieuwkomer die ook de taal van de nieuwkomer spreekt. Zo versterken we de nieuwkomers en hun gezin snel na hun aankomst in onze stad.

Ook bij beleidsmakers merken we meer en meer verwachtingen van buddywerkingen als hefboom tot het versterken van sociale netwerken.

Op deze studiedag delen we enerzijds onze ruime ervaring in het opzetten van buddytrajecten voor nieuwkomers en tonen we anderzijds hoe we deze methodiek inzetten als een van de vele wegen voor integratie in onze samenleving, steeds in combinatie met een sterk uitgebouwde hulpverlening en ondersteuning vanuit professionele actoren, die daarvoor samenwerken met gemotiveerde en geëngageerde middenveldorganisaties en burgers.

We willen burgers en organisaties inspireren om buddy te worden, maar eveneens om zelf buddywerkingen op te starten en in te zetten op actieve ondersteuning van nieuwkomers bij de uitbouw van een sociaal netwerk in ons land.

Laat je inspireren door ons boeiend programma, dat buddywerking zowel praktisch als theoretisch belicht.

Datum: 28 januari 2020

Programma

08.45-9.15 uur  Onthaal met koffie
9.15-10.00 uur Voorstelling Samen Gentenaar en TANDEM

Je hoort, leest en voelt wat buddywerkingen inhouden. We geven je een beeld van het verloop van onze twee buddywerkingen, Samen Gentenaar en TANDEM, en zorgen voor sterke getuigenissen van duo’s die de afgelopen jaren bij ons aan de slag waren. Laat je inspireren om met buddywerk aan de slag te gaan!

10.00-10.45 uur Lezing door Bea Van Robaeys, docent sociaal werk aan de Karel de Grote Hogeschool en onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk en auteur van Kwetsbaar verbonden.

Bea Van Robaeys deed van 2016 tot en met 2017 samen met Vicky Lyssens-Daeneboom intensief onderzoek naar de kracht van buddywerkingen in Vlaanderen.

In deze lezing gaat ze dieper in op de kracht van buddywerkingen en verkent ze met ons welke rol buddywerkingen kunnen spelen in de integratie van nieuwkomers. Ze staat ook stil bij de opportuniteiten die de vierde pijler inburgering kan bieden en de rol van buddywerkingen daarin.

10.45-11.00 uur  Pauze
11.00-12.00 uur  Keuze uit 4 workshops
Veerkracht voor gezinnen op de vlucht

Mieke Groeninck deed van 2017 tot 2019 samen met een team binnen Odisee onderzoek naar de veerkracht van vluchtelingengezinnen in Vlaanderen. In deze workshop past ze de bevindingen toe op het project TANDEM en gaat ze na hoe buddy’s het veerkrachtig handelen van gezinnen kunnen ondersteunen en versterken en in welke mate de buddy’s een brug vormen tussen de gezinnen en de nieuwe context waarin ze aankomen. Een interactieve lezing voor iedereen die professioneel of vrijwillig met vluchtelingengezinnen aan de slag gaat

Survey Samenleven in diversiteit, Agentschap Binnenlands Bestuur

Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde in 2017 een grootschalige bevraging naar het Samenleven in diversiteit bij 6 herkomstgroepen (Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst). Bij deze bevraging kwamen aspecten aan bod die niet uit administratieve databanken kunnen gehaald worden zoals taalgebruik, houding tov diversiteit, geloofsbeleving, negatieve ervaringen/discriminatie, lid van verenigingen, enz.

Daarnaast is er ook een kwalitatief onderzoek gebeurd bij vluchtelingen, waarbij aandacht was voor normen en waarden, het sociaal netwerk van vluchtelingen en push-en pullfactoren van het leven in stad of platteland.

Tijdens deze workshop nemen Karen Stuyck en Gerlinde Doyen van het Agentschap Binnenlands Bestuur je mee doorheen de resultaten van dit onderzoek.

Een buddywerking opstarten in jouw organisatie: voorstelling draaiboek voor organisaties (IN-Gent)

Wil jouw organisatie een buddywerking opstarten? IN-Gent verzamelde haar expertise in het opzetten van de buddywerking Samen Gentenaar in een draaiboek dat een basis is voor organisaties die ook ontmoeting willen organiseren tussen Gentenaars en nieuwe Gentenaars. Tijdens deze workshop wordt dit draaiboek voorgesteld. Schrijf je snel in, de plaatsen voor deze workshop zijn beperkt!

Nieuwkomers ondersteunen bij de uitbouw van een sociaal netwerk (IN-Gent)

Hoe bouwen nieuwkomers een sociaal netwerk op? Welke drempels ondervinden ze daarbij en hoe kunnen we hen als maatschappij zo warm mogelijk ontvangen? Een praktische workshop die hulpverleners, Gentenaars en beleidsmakers inspireert om een context te creëren die sterker ondersteunt bij het uitbouwen van een sociaal netwerk.

12.00-13.30 uur Broodjeslunch

Schepen Astrid De Bruycker aan het woord

Informatiestand Gentse buddywerkingen (Vrijwilligerspunt Stad Gent en IN-Gent)

Maak kennis met de Gentse buddywerkingen die met nieuwkomers aan de slag gaan. Kandidaat-buddy’s vinden hier een werking op maat van hun interesses!

Datum: 28 januari 2020

Locatie:

Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge
Meer info over de bereikbaarheid vind je hier.

 

Wil je erbij zijn? Schrijf dan via onderstaande knop.

De studiedag kwam tot stand met de financiële steun van het Departement Welzijn en Gezondheid van Vlaanderen.

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.