In-Gent

Stemrecht niet-Belgen

Stemrecht niet-Belgen

Op 14 oktober 2018 kiezen we een nieuwe Gentse gemeenteraad. Voor de 3de keer kunnen ook niet-Belgen hun stem uitbrengen. Gezien IN-Gent inzet op participatie van etnisch-culturele minderheden op verschillende maatschappelijke domeinen, willen we uiteraard ook politieke participatie stimuleren. 

Om te kunnen stemmen, moet je evenwel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Niet-Belgen van landen binnen de Europese Unie moeten:

 • 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente;
 • niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld via een veroordeling).

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien:

 • 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
 • verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven.

Naast deze voorwaarden moeten kandidaat- stemgerechtigden zich ook registeren. IN-Gent helpt kandidaten met deze registratie op:

 • 15 mei 17.30-20.30
 • 16 mei 13.30-16.30
 • 17 mei 9.00-12.00
 • 19 juni 17.30-20.30
 • 20 juni 13.30-16.30
 • 21 juni 9.00-12.00

Vragen? Contacteer Sahin

Meer info vind je hier.

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.