In-Gent

‘Samen Gentenaar’ gaat sporten

‘Samen Gentenaar’ gaat sporten

Dit najaar start IN-Gent vzw, het Gentse Agentschap voor Integratie en Inburgering, een sporteditie van ‘Samen Gentenaar’ op. Onder de noemer ‘Samen Gentenaar’ engageren vrijwilligers zich om nieuwkomers te ondersteunen bij hun inburgeringsproces. Samen sporten draagt bij tot de uitbouw van een sociaal netwerk en is een manier om Nederlands te oefenen.

‘Samen Gentenaar’ is een initiatief van IN-Gent vzw. Aan de hand van alledaagse activiteiten leren de deelnemers elkaar kennen, wordt er Nederlands geoefend en zoekt men antwoorden op vragen over het leven in Gent. Sinds 2013 namen er jaarlijks zo’n 70 duo’s deel.

IN-Gent vzw merkte op dat de instroom van Gentse vrijwilligers die graag sporten heel laag is, hoewel dit een van de veel voorkomende interesses is bij de nieuwkomers. Sport kan een belangrijke hefboom vormen bij de uitbouw van een sociaal netwerk, en is een manier om Nederlands te oefenen. Met het nieuwe proefproject ‘Samen Gentenaar Sport’ werkt IN-Gent vzw samen met sportaanbieders, waaronder de Sportdienst van de Stad Gent. Zij zullen mee zorgen voor de werving van Gentenaars die actief op zoek zijn naar een waardevolle ontmoeting met nieuwkomers uit hun buurt.

“Ik geloof sterk in dit soort projecten waarbij er ingespeeld wordt op wat er leeft binnen de doelgroep. Het gebruiken van sport als tool tot ontmoeting, binnen een sterk partnerschap met sportaanbieders, is volgens mij zeker een succesformule en een verrijking voor alle deelnemende partijen. ‘Samen Gentenaar’ heeft zijn succes op het terrein al bewezen, de focus op sport is veelbelovend. Sport bezit de kracht om mensen bij elkaar te brengen, die moeten we benutten.”

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport 

“We willen er voor zorgen dat elke nieuwkomer zijn of haar plaats vindt in onze stad, niet enkel op vlak van wonen, werken, onderwijs en taal, maar ook in zijn of haar vrije tijd.”

Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen 

De succesingrediënten van ‘Samen Gentenaar’ worden overgenomen binnen het proefproject: een (sportief) startmoment waarop de duo’s elkaar leren kennen en de nodige info krijgen over het project, tweewekelijks afspreken om samen een activiteit te doen, tussentijds een aantal (sportieve) groepsactiviteiten om de groepsbinding te vergroten en een feestelijk slotmoment waarop alle deelnemers uitgenodigd en bedankt worden. Vanaf najaar 2018 wil IN-Gent vzw binnen het proefproject 4 maanden lang 20 duo’s begeleiden in 5 Gentse buurten.

 

Wie zelf graag met een nieuwkomer wil sporten, kan zich tot en met eind augustus aanmelden bij IN-Gent (Tel: 09/265 78 40 – susan.pector@in-gent.be). IN-Gent vzw is de ganse zomer bereikbaar, behalve tijdens de Gentse Feesten.

 

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.