In-Gent

Opendeurdag IN-Gent

Opendeurdag IN-Gent

Op maandag 28 mei in de namiddag organiseren we opnieuw een Opendeurdag voor al onze professionele partners. Elke afdeling stelt die dag de eigen werking voor.

Hieronder vind je het programma:

 • 12:00 – 13:15: Lunchmoment. We voorzien brood en beleg.
 • 13:15 – 13:30: Algemene inleiding door Elke Hooyberghs, waarnemend algemeen directeur.
 • 13:30 – 14:45: Start programma: algemene toelichting over de tentoonstelling Open Doors. Ronde 1 workshops: presentatie van de 5 inhoudelijke afdelingen van IN-Gent & de workshop ‘Open Doors’.
 • 15:00 – 16:00: Ronde 2 workshops
 • 16:00 – 16:30  Afrondingsmoment: Schepen Tapmaz neemt het woord. Improvisatietheater Compagnie Amai sluit de dag af: twee personages blikken op humoristische wijze terug en geven hun kijk op de feiten.

Dit is de inhoud van de workshops

Workshop 1: Voorstelling afdeling Onthaal & Intake

Deelnemers aan deze workshop,  nemen plaats in onze wachtzaal en ervaren zelf hoe een intake verloopt bij IN-Gent en hoe we mensen oriënteren naar het gepaste NT2-aanbod. We voeren een persoonlijk intakegesprek en geven meer informatie over de werking van het intaketeam, het NT2-landschap, waar en hoe anderstaligen Nederlands leren, de verschillende niveaus, de certificerende testen en de rol die IN-Gent daarin speelt.

Workshop 2:  Voorstelling afdeling  Individuele Begeleiding

 • Deelnemers krijgen algemene info over trajectbegeleiding:
 • Wie mag/moet een inburgeringstraject volgen?
 • Hoe verloopt de aanmelding en intake?
 • Wat doet een individuele trajectbegeleider? Wie zijn ze? Wat doen ze? (Rollen/taken)
 • Hoe gebeurt de opvolging van een traject?

Na de algemene info over trajectbegeleiding kunnen de deelnemers vragen stellen aan verschillende gesprekstafels zijnde:

 • Trajectbegeleiding
 • Diplomagelijkschakeling
 • Educatief perspectief
 • Toeleiding minderjarigen naar onderwijs
 • Ondersteuning kinderopvang

Workshop 3: Voorstelling afdeling Groepsleren

Deelnemers krijgen algemene info en kunnen vragen stellen over:

 • Maatschappelijk oriëntatie: inhoud en doelstellingen van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie.
 • Projecten voor specifieke doelgroepen:
  • Laaggeletterde moeders (MamaMee)
  • Jongeren (nieuwkomers 15j-19j)

Workshop 4: Voorstelling afdeling Samenleven

De medewerkers stellen zichzelf en hun opdrachten voor aan de hand van filmpjes over de werking. Daarna kunnen deelnemers vragen stellen aan verschillende  gesprekstafels, zijnde:

 • Oefenkansen Nederlands en toeleiding Vrije Tijd
 • Samen Gentenaar
 • Netwerker Samenleven
 • Ondersteuningspunt Verenigingen en Gender
 • Praktijktesten
 • Doortrekkersterrein
 • Doorgeefwinkel

Er kunnen vragen gesteld worden over de specifieke werkingen, over bepaalde methodieken en mogelijkheden tot samenwerking.

Workshop 5: Voorstelling afdeling Toegankelijkheid

Medewerkers stellen zichzelf en hun opdrachten voor aan de hand van gesprekstafel, de deelnemers kunnen kiezen voor:

 • Sociaal tolken en vertalen
 • Werking ‘Ambassadeurs’
 • Voortraject Hoger Onderwijs
 • Ondersteuningsaanbod inzake taalbeleid
 • Ondersteuningsaanbod inzake diversiteitsbeleid
 • Overzicht van onze vormingen
 • Netwerker mensen zonder wettig verblijf

De deelnemers kunnen in gesprek gaan met de medewerkers en hen rechtstreeks om uitleg vragen of informatie uitwisselen.

Workshop 6: Open Doors

In deze verdiepende workshop over de tentoonstelling Open Doors staan de deelnemers aan de hand van de verhalen van 12 gezinnen, stil bij de impact van migratie op het verwerkingsproces van ouders bij de beperking of leerstoornis van hun kind(eren).

We zoomen we in op de bevindingen van de betrokken gezinnen. Via interactie en verdieping reflecteren deelnemers over hoe deze bevindingen en ervaringen geïntegreerd kunnen worden in hun empathisch handelen en in het diversiteitsbeleid van hun organisatie.

Deze workshop is aanvullend bij het algemeen gedeelte van deze Open Deurdag  van IN-Gent en vooral gericht naar professionals die ondersteuning bieden aan ouders en familieleden van kinderen met een beperking of leerstoornis zoals bemiddelaars, gezinsbegeleiders, leerkrachten, brugfiguren, therapeuten, opvoeders,…

 

Wil je deelnemen? Schrijf je dan hier in.

 

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.