In-Gent

Laagdrempelige oefenkansen Nederlands in 10 Gentse wijken dankzij ‘Tuupe veur taal’

Laagdrempelige oefenkansen Nederlands in 10 Gentse wijken dankzij ‘Tuupe veur taal’

Met ‘Tuupe veur taal’ creëert de Stad Gent samen met vier partners oefenkansen Nederlands voor anderstaligen in tien Gentse wijken. Het uitgangspunt van het project is van bestaande ontmoetingsplaatsen echte oefenplekken maken.

In Gent zijn er nu al tal van initiatieven waarbij anderstaligen de kans krijgen om Nederlands te leren en te oefenen. Voor iemand die weinig Nederlands kent en moeite heeft met het leren van een nieuwe taal zijn deze oefenkansen niet altijd toegankelijk. Voor hen is een laagdrempelig aanbod in de wijk de beste oplossing.

Tuupe veur Taal: Nederlands oefenen op je gemak

Jeugdpunt Ledeberg’, de kinderwerking van vzw Jong in Ledeberg, organiseert maandelijks een ouder-kindmoment. Terwijl de kinderen spelen, praten de ouders over opvoeding en doen ze samen leuke activiteiten. Een groep anderstalige ouders wilde graag de Nederlandse taal oefenen om beter te kunnen communiceren met de school, te helpen bij het huiswerk, enz… Zo groeide het idee om het bestaande ouder-kindmoment aan te grijpen om ‘oefenkansen’ Nederlands te creëren. Wat vorig schooljaar nog voorzichtig startte als experiment, wordt dit jaar een maandelijkse oefenplek.

Verschillende Gentse organisaties herkenden dezelfde nood. Voor iemand die weinig Nederlands kent en moeite heeft met het leren van een nieuwe taal zijn de bestaande oefenkansen niet altijd toegankelijk. De Stad Gent tekende daarom in op de Vlaamse projectoproep ‘Nederlands Oefenen’ van de Vlaamse Overheid en ontwikkelde samen met vzw Jong, OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent en VOEM vzw ‘Tuupe veur Taal’. In 10 Gentse wijken start een aanbod van laagdrempelige oefenkansen Nederlands tot juni 2019 .

Ondersteuning door leerkrachten in spe

Voor de organisatoren is het een uitdaging om geen les te geven, maar toch te zorgen voor voldoende taalfocus tijdens de activiteiten. Om hen hierbij goed te begeleiden, werkt de Stad samen met Het Perspectief, de lerarenopleiding NT2 (Nederlands voor anderstaligen) van het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Het is een win-win voor beide partijen. Enerzijds krijgen de studenten inzicht in de leefwereld van hun toekomstige cursisten en ervaren zij hoe mensen taal oefenen buiten de lescontext. Anderzijds zijn de didactische inzichten in taalverwerving en de praktische ondersteuning van de studenten voor de begeleiders van de oefenkansen een grote hulp. Verder kunnen de organisaties rekenen op coaching door Dictaal, het Centrum voor Basiseducatie afdeling Gent en IN Gent vzw.

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.