In-Gent

Kwart asielzoekers heeft na een jaar job

Kwart asielzoekers heeft na een jaar job

Een kwart van de asielzoekers die zich aandienen bij de VDAB, vindt werk binnen het jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Steunpunt Werk (KU Leuven). Vrouwen geraken moeilijker aan een job.

Bij de vluchtelingencrisis in 2015 kreeg ons land 44.600 asielaanvragen te verwerken. In 2016 kwamen er nog eens 18.760 bij. Nadat er opvang voor hen was voorzien, rees de vraag: hoe integreren ze zich in onze samenleving? Werk vinden is daarbij een van de sleutels.

Vandaag worden voor het eerst onderzoeksresultaten over die groep gepubliceerd. Deze krant kon ze al inkijken. Wat blijkt? Van degenen die zich inschreven bij de VDAB, heeft 24,6 procent een job gevonden na een jaar. Na zes maanden is 12,4 procent van de asielzoekers aan de slag.

“Een vrij behoorlijk resultaat, gezien hun moeilijk profiel”, zegt Sarah Vansteenkiste, coördinator bij het Steunpunt Werk (KU Leuven). Samen met Pieter-Jan De Graeve voerde zij de studie uit. Veel asielzoekers kampen met barrières, zoals beperkte kennis van het Nederlands, culturele verschillen of een traumatisch verleden. “Maar tegelijk is er duidelijk nog progressiemarge.”

Hoofddoek

Zo wordt duidelijk dat vrouwen moeilijker aan de bak geraken. In de onderzochte groep zijn er beduidend meer mannen die een arbeidskaart aanvroegen. Maar ook vrouwen met een arbeidskaart en die ingeschreven zijn bij de VDAB, vinden moeilijker werk: 10,1 procent na zes maanden en 20,0 procent na een jaar.

“De culturele achtergrond speelt een rol”, zegt Vansteenkiste. “Vrouwen met een migratieachtergrond worden vaak minder ondersteund door hun omgeving in hun zoektocht naar werk. Daarnaast kan het dragen van een hoofddoek werkgevers afschrikken.” Rolmodellen, mentors en lokale ondersteuning moeten dat patroon doorbreken, raadt het Steunpunt Werk aan.

Wat daarnaast opvalt: de opleiding in het thuisland speelt nauwelijks een rol. In de onderzochte groep is ongeveer de helft laagopgeleid, een kwart heeft hogere studies gedaan, nog eens een kwart heeft een gemiddelde opleiding.

Heel wat hoger opgeleiden werken onder hun niveau, waardoor ze allen min of meer op dezelfde jobs mikken. Vaak hebben ze het moeilijk om het diploma uit hun thuisland te laten erkennen.

De onderzoekers stellen vast dat wie uit een armer land komt, zich sneller aansluit bij de VDAB. Toch hebben ze nog steeds een goede kans een job te vinden. Voor wie uit oorlogsgebied komt, ligt dat moeilijker, onder meer vanwege het traumatisch verleden. Steunpunt Werk raadt aan daar meer rekening mee te houden in hun begeleiding naar werk. Syriërs doen het overigens een stuk beter dan Irakezen of Afghanen.

Langer in Vlaanderen

Een beslissende factor om een job te vinden is de kennis van het Nederlands. De onderzoekers stellen tegelijk vast dat de kansen om werk te vinden stijgen naarmate iemand langer in Vlaanderen is. Hoe langer iemand in ons land verblijft, hoe beter de talenkennis. Uit eerder onderzoek bleek dat na drie jaar ongeveer de helft van de asielzoekers werk vond.

Steunpunt Werk onderzocht de groep asielzoekers die in 2015 en 2016 een arbeidskaart aanvroegen. Ongeveer de helft schreef zich in bij de VDAB. Het onderzoek geeft dus niet het volledige plaatje, maar voor de resterende groep zijn er weinig cijfers voorhanden. Vansteenkiste: “Zeker jongeren vinden ook via andere kanalen werk, buiten de VDAB om, door bijvoorbeeld rechtstreeks op de werkgever af te stappen.”

Bron: de Morgen 18/12/2018

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.