In-Gent

IN-Gent geeft rondtrekkende woonwagenbewoners een stem in de podcastreeks “Mijn thuis is onderweg”

IN-Gent geeft rondtrekkende woonwagenbewoners een stem in de podcastreeks “Mijn thuis is onderweg”

Vanaf 17 juni 2021 loopt in de Kazerne Dossin de tentoonstelling “Reflecties. ‘Roma’ in België” die de eenzijdige, negatieve beeldvorming over Roma doorprikt. Het Gentse Agentschap voor Integratie en Inburgering In-Gent lanceert er de vierdelige podcast ‘Mijn thuis is onderweg’ om verhoogde en verscherpte beleidsaandacht te vragen voor de schrijnende situatie van rondtrekkende mensen.

“We laten rondtrekkende Rom-woonwagenbewoners aan het woord die gebruik maken van het Gentse doortrekkersterrein”, zegt Roeland Gielen, directeur van In-Gent. “Binnen de groep woonwagenbewoners met Belgische nationaliteit ervaren zij een dubbele uitsluiting en discriminatie: niet alleen als mensen die behoren tot de Roma-cultuur maar ook als woonwagenbewoners. Hun verhalen weerspiegelen de moeilijkheden die ze ervaren in de zoektocht naar een plek. Een plek om thuis te komen en een plek in onze maatschappij.”

Schrijnende thematiek

De verhalen van deze mensen zijn aangrijpend omdat de menselijke wens tot erkenning eruit spreekt en pijnlijk omdat ze getuigen van schrijnende, voortdurende uitsluiting. De Rom-woonwagenbewoners ontberen vaak elementaire basisrechten: wonen, gezondheid, sociale zekerheid, onderwijs, financiële zekerheid,…

“Als beheerder van één van de slechts vier doortrekkersterreinen in Vlaanderen, merken we dat zij tussen de mazen van het net vallen, omdat ze onvoldoende gekend zijn en niet op de radar staan. Wij proberen met een sociaal beheer, samen met de stad Gent, tegemoet te komen aan de basisnoden gedurende de 3 aaneensluitende weken waarbij een familie bij ons mag verblijven, maar dat volstaat natuurlijk niet. Beleidsmakers op verschillende niveaus moeten de ogen openen voor de basisnoden van woonwagenbewoners.”

Grote basisnoden

Hoewel de woonwagencultuur in Vlaanderen beschermd is als immaterieel erfgoed (de woonwagenbewoners figureerden ook tijdens de jongste Erfgoeddag) en het wonen op wielen door Vlaanderen formeel erkend is als woonvorm, schiet Vlaanderen beleidsmatig en operationeel tekort.

– Er is grote nood aan woonzekerheid. De beschikbare subsidies op Vlaams niveau worden efficiënt aangewend binnen de aanwezige terreinen. Maar er is nood aan een groter en meer verscheiden aanbod aan standplaatsen (residentiële en tijdelijke publieke standplaatsen; legale privé-terreinen; …). Lokale en provinciale besturen zouden geresponsabiliseerd moeten worden om hierin actie te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, waar gemeenten of steden vanaf een bepaald aantal inwoners verplichtingen hebben naar het aanbieden van standplaatsen voor woonwagenbewoners.

– Er is grote nood aan sociale dienstverlening op maat. De levenssituatie en maatschappelijke positie van deze mensen is precair, met name bij  de (soms noodgedwongen) rondtrekkenden. We pleiten voor een interdisciplinaire en doelgerichte aanpak om het reguliere aanbod voor deze groep toegankelijk te maken.

Verbetering mogelijk, aandacht nodig

“We zijn  ervan overtuigd dat een verhoogde en verscherpte beleidsaandacht voor deze groep nodig is en relatief makkelijk kan leiden tot belangrijke verbeteringen”, aldus Lieve Daeren, beleidsmedewerker. “Dit is zeker zo bij de rondtrekkende Belgische Rom. Het gaat niet om een grote groep en er zijn voldoende middelen en (technologische) mogelijkheden om publieke diensten  toegankelijker te maken voor deze (semi-)nomadische bevolkingsgroep, zoals ‘blended’ (deels digitaal/deels contact) onderwijs en beroepsopleidingen; decentraal beheerde medische & sociale dossiers… . Ook het regelen van een basisrecht zoals het leefloon voor mensen die hier recht op hebben binnen de groep Belgische rondtrekkende gezinnen zonder domicilie, zou een belangrijke stap in de goede richting zijn.”

Om de woonwagenbewoners alvast een stem te geven en hun verhalen te leren kennen is er nu de podcastreeks. Duik in hun verhalen vanaf 17 juni op https://www.mijn-thuis-is-onderweg.in-gent.be/.  En lees meer over de woonwagenbewoners in het boek “De zoektocht naar een plaats” (verkrijgbaar bij IN-Gent), geschreven door onze beleidsmedewerker Lieve Daeren.

 

Contact:

Lieve Daeren, beleidsmedewerker, 0488565794

Roeland Gielen, algemeen directeur, 0475903035

mm

Onay Gençtürk ICT-Medewerker - Webmaster

.