In-Gent

Gent verkozen tot ondervoorzitter van ECCAR

Gent verkozen tot ondervoorzitter van ECCAR

Op woensdag 18 oktober 2017 verkozen de leden van de European Coalition of Cities Against Racism and Discrimination (ECCAR) de Stad Gent unaniem als nieuwe ondervoorzitter tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in gaststad Nancy. Schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz neemt het mandaat waar de komende vier jaar. Naast Gent werden ook Athene en Esch-sur-Alzette aangeduid als nieuwe ondervoorzitter van het stedennetwerk. De stad Bologna blijft voorzitter tot medio 2019.

Ambities voor ECCAR

ECCAR werd opgericht op initiatief van Unesco in 2004. Het is een netwerk van steden dat de strijd aangaat tegen racisme en discriminatie en hierover expertise uitwisselt. Inmiddels telt de stedencoalitie 137 leden. Gent is sinds 2007 actief lid van de Raad van Bestuur van ECCAR en is al vele jaren een voortrekker inzake gelijke kansenbeleid en het bestrijden van racisme en discriminatie, zowel in eigen land als op Europees niveau.
Als ondervoorzitter kan Gent nog sterker wegen op de agenda van ECCAR. Resul Tapmaz stelt drie ambities voorop waar Gent mee haar schouders wil onderzetten, voor de verdere uitbouw van het stedennetwerk:

  • Geloven in de kracht van preventie en sensibilisering als het gaat over racismebestrijding, maar waar nodig ook moedig zijn en over gaan tot handhaving van de bestaande wetten.
  • Aanwezigheid van zoveel mogelijk politiek verantwoordelijken is belangrijk om het netwerk slagkracht te geven, gezamenlijke standpunten te kunnen innemen en deze te kunnen vertolken bij hogere bestuursniveau’s, zoals de Europese Unie.
  • Het stedennetwerk moet naar buiten treden. Intensieve contacten met grassroots organisaties, burgerinitiatieven en ngo’s zijn belangrijk om de voeling met het terrein en het middenveld te behouden en nog te versterken.

Elke ondervoorzitter krijgt een prioritair thema toegewezen. Gent zal zich binnen ECCAR concentreren op het verhogen van gelijke kansen binnen de sport.

Pionier in gelijkekansenbeleid

Gent was een pionier met de uitbouw van een eigen stedelijk integratiebeleid medio jaren 1970, de eerste Vlaamse stad met een holebi-beleidsplan in 2004 en de eerste Europese stad met een beleidsplan inzake intra-Europese migratie in 2010. In maart 2015 lanceerde de Stad een nieuw en uitgebreid anti-discriminatieplan, met 10 thema’s en 58 concrete acties op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving. Speerpunten van dit plan zijn praktijktesten op de arbeids- en woninghuurmarkt, een non-discriminatieclausule met opvolging bij openbare aanbestedingen en streefcijfers voor meer diversiteit binnen het eigen personeelsbestand.

Ook uitwisseling op Vlaams niveau

Ook in eigen land breekt Stad Gent een lans voor meer uitwisseling rond gelijke kansen en discriminatiebestrijding. In maart 2017 nodigde de Stad Gent de Vlaamse centrumsteden een eerste keer uit voor een rondetafelgesprek. 11 van de 13 steden beslisten toen om in de toekomst meer te gaan samenwerken. In oktober 2017 werd een tweede bijeenkomst georganiseerd met een uitwisseling van goede praktijken. In het najaar wordt de samenwerking geformaliseerd met een gemeenschappelijke visietekst.

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.