In-Gent

Een warm welkom voor nieuwkomers in de wijk

Een warm welkom voor nieuwkomers in de wijk

De Stad Gent geeft de Gentenaars een nieuwe mogelijkheid om samen aan de stad te bouwen: het burgerbudget. Eind december nodigden we alle Gentenaars uit om projecten voor te stellen die uitdagingen in de straat, buurt en/of wijk helpen aanpakken. Ook IN-Gent diende een project in!

Vandaag blijven er 105 voorstellen over  waarop jij kan stemmen van 29 september tot en met 14 oktober.  Een van die voorstellen is vanuit IN-Gent ingediend met als titel “Een warm welkom voor nieuwkomers in de wijk“.

We willen in die wijken waar de erkend vluchtelingen terecht komen, burgerinitiatieven  lanceren om hen een warm welkom te heten.
De gevraagde subsidie zal gebruikt worden ter ondersteuning van burgers, organisaties en vluchtelingen die in hun wijk initiatieven opzetten om dit geheel vorm te geven, o.a. door vrijwilligerswerk in de buurt te stimuleren of te ondersteunen, (vrouwen)verenigingen van etnisch-culturele minderheden uit de buurt bekend te maken via een presentatie of opendeurdag, het organiseren van een voetbalmatch, een lezing over migratie, de opstart van een buddyproject, het toeleiden van nieuwkomers naar het moestuinproject …

Lees de hele opzet hier.

Vanaf 29 september kan je ook op ons stemmen! Dat doe je door hier te klikken en de instructies te volgen.
IN-Gent zal je dankbaar zijn!

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.