In-Gent

Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt

Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt

Eind januari publiceerde de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) een interessante nota over impact van corona op personen met migratieachtergrond. Het gaat in het bijzonder over de impact op trajecten naar werk, maar ook (leerplicht- en volwassen-) onderwijs, opleiding, VDAB-begeleiding en bemiddeling komen aan bod.

Uit de nota blijkt duidelijk dat corona en de genomen beleidsmaatregelen personen met migratie-achtergrond (vooral van buiten de EU) beduidend harder treffen en de kloof met personen geboren in België (die reeds groot was) nog wijder maakt. Dit zien we zowel bij leerplichtigen (o.a. in stages, duale trajecten, enz.), schoolverlaters, werkzoekenden, werknemers als zelfstandige ondernemers.

Lees de nota hier.

Bron: www.serv.be 30.01.2021

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.