In-Gent

Boek “Een zoektocht naar een plaats.”

Boek “Een zoektocht naar een plaats.”

Voor rondtrekkende woonwagenbewoners in Vlaanderen is de zoektocht naar een plaats een constante bekommernis. Maar de uitdagingen gaan veel verder. Dat maakte het FRA-rapport, het Europees Bureau voor de Grondrechten, andermaal pijnlijk zichtbaar.

Op heel wat beleidsdomeinen vallen woonwagenbewoners tussen de mazen van het net. Hoewel ze al eeuwen geleden hier arriveerden en België als hun thuisland beschouwen, worden ze amper in hun rechten erkend. Helaas verandert er weinig aan hun situatie, ondanks herhaalde terechtwijzingen vanuit Europa.

Deze publicatie behandelt de urgentie van een efficiënt standplaatsenbeleid en andere prangende thema’s zoals onderwijs, gezondheid, tewerkstelling en de sociaal-politieke positie van woonwagenbewoners in Vlaanderen.

Lieve Daeren, beleidsmedewerker bij IN-Gent, hield hierbij de pen vast. Zij bundelde eigen ervaringen en inzichten met die van de collega’s en de woonwagenbewoners. Het resultaat is een alomvattend boek waarbij naast het blootleggen van pijnpunten ook beleidsaanbevelingen worden meegegeven.

Het boek wordt voorgesteld op 19 oktober door het Reyn-netwerk. Hier vind je alle info.

 

 

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.