In-Gent

Bart Somers: “We hebben al een buddy voor een belangrijk deel van de inburgeraars”

Bart Somers: “We hebben al een buddy voor een belangrijk deel van de inburgeraars”

Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt zal in de toekomst minstens 40 uur gekoppeld worden aan een buddy. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn sociaal netwerk kan uitbouwen.

Met 26 proefprojecten bereikt de minister al 55 gemeenten waar 62% van de inburgeringscontracten worden afgesloten. Bart Somers: “Integreren en inburgeren gebeurt niet enkel in het klaslokaal, maar vooral in het dagelijkse leven. Normen en waarden leer je niet zozeer in een cursus, maar door met elkaar te praten.”

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers werkt sinds het begin van deze bestuursperiode aan de hervorming en modernisering van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Het nieuwe inburgeringsdecreet treedt in werking vanaf 2022 en zal in de toekomst bestaan uit vier pijlers: Nederlands leren, een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen, een job zoeken en een sociaal netwerk uitbouwen. Voor die laatste pijler wil minister van Samenleven Somers elke nieuwkomer minstens 40 uur koppelen aan een buddy of laten meedraaien tijdens een stage op de werkvloer. Op die manier kan de nieuwkomer zijn Nederlands oefenen en volwaardig participeren aan onze samenleving.

Bart Somers: “Wanneer iemand met migratieroots één persoon kent buiten zijn eigen etnisch-culturele kring, verdubbelen zijn kansen om naar het hoger onderwijs te gaan. Dat blijkt uit een studie van professor Phalet van KU Leuven. Een sociaal netwerk is enorm belangrijk. Iemand kennen die je aan een job kan helpen. Iemand kennen waarmee je de Nederlandse taal kan oefenen. Iemand kennen die je uitlegt waarom het belangrijk is om naar het oudercontact te gaan. Daarom willen we de komende jaren elke inburgeraar koppelen aan een buddy.”

Nu al groot succes

In juli dit jaar schreef minister van Samenleven Bart Somers samen met het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) een projectoproep uit voor lokale besturen om buddyprojecten voor nieuwkomers op poten te zetten. De geselecteerde projecten verspreid over 55 gemeenten ontvangen samen meer dan één miljoen euro.
Bart Somers: “In die 55 gemeenten woont 49% van alle nieuwkomers in Vlaanderen en worden 62% van alle inburgeringscontracten afgesloten. We zijn nog maar net gestart met de proefprojecten en we weten nu al dat heel wat inburgeraars in 2021 het aanbod zullen krijgen om 40 uur in contact te komen met Vlamingen. We mogen het belang daarvan niet onderschatten. Om volwaardig te kunnen participeren aan onze samenleving heb je een netwerk nodig. Integratie en inburgering gebeurt niet in het klaslokaal, maar in het dagelijkse leven.”

De lokale besturen zijn massaal op de kar gesprongen om de vierde pijler van het inburgeringstraject te realiseren en werken samen met partnerverenigingen zoals VDAB, de Agentschappen Integratie en Inburgering, de Centra voor Basiseducatie, etc. De vierde pijler kan trouwens heel creatief worden ingevuld: nieuwkomers kunnen gedurende 40 uur aan een buddy gekoppeld worden, maar net zo goed mogen ze vrijwilligerswerk doen of meedraaien op een bedrijfsstage.
De proefprojecten starten op 1 januari en lopen tot en met juni 2022.

IN-Gent heeft reeds heel wat expertise in buddywerkingen; zoals Samen Gentenaar, Tandem, DuoReno,… En nu is IN-Gent ook partner in ‘Verbinding Gent’. Verbinding Gent is een proeftuin rond sociale netwerken en participatie voor inburgeraars,  onder leiding van Dienst Welzijn & Gelijke Kansen, stad Gent.

Deze proeftuin wil  een performant doorverwijs- en opvolgingssysteem bewerkstelligen, waarbij de vierde pijler wordt ingebed bij In-Gent en waarbij de inburgeraar op basis van eigen interesses en competenties kan kiezen uit een waaier aan mogelijke sociale netwerkplekken. Gent kent reeds een zeer rijk aanbod aan dergelijke initiatieven waar inburgeraars terecht kunnen voor sociale netwerking en participatie. Nu komt het erop aan deze initiatieven met elkaar te verbinden vanuit In-Gent.

Naast In-Gent (Samen Gentenaar en Tandem) stappen volgende organisaties mee in de proeftuin: • De Sloep • Een Hart Voor Vluchtelingen • Werkgroep Vluchtelingen Gent • Hand in hand • Refu-interim • Vormingplus: Dzjambo • CAW Oost-Vlaanderen: knooppunt2Go

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.