In-Gent

Open aanbod vormingen

Open aanbod vormingen

IN-Gent heeft nu ook een open aanbod vormingen. Hieronder vind je een overzicht.

 

In de vorming Verbinden in diversiteit geven we enkele denkkaders mee over cultuur en individu binnen onze (super)diverse maatschappij. We vertrekken vanuit het verbindende en niet vanuit de verschillen. Vanuit de systeemtheorie bieden we inzicht in interculturele interacties. We dagen je uit om zelf interacties op een verbindende manier te bekijken.

Tijdens de workshop Interculturele communicatie vanuit verbinding gaan we aan de slag met enkele modellen, principes en tips die kort behandeld zijn geweest in de vorming Verbinden in Diversiteit.

In de vorming Effectief reageren op discriminerende uitspraken onderzoeken we gepaste manieren om deze uitspraken aan te pakken. Je krijgt een aantal kaders en concrete tips mee om professioneel te reageren en we oefenen met praktijksituaties die je zelf aanbrengt. Deze vorming is een hele dag.

In de vorming Toegankelijk communiceren focussen we op communicatie met personen die het Nederlands nog niet goed beheersen. De vorming is in de eerste plaats sensibiliserend en geeft inzicht in tweedetaalverwerving. Je leert via concrete voorbeelden en eenvoudige oefeningen hoe je op een duidelijke manier in het Nederlands communiceert. Je leert concrete tips toe te passen op je mondelinge en schriftelijke communicatie.

Daarnaast bieden we ook een workshop Toegankelijk schrijven aan. Je krijgt concrete tips om je eigen materiaal kritisch te bekijken en te herschrijven in duidelijke taal. We passen de tips meteen toe zodat je naar huis gaat met een herwerkt document.

Onze Ambassadeurs zijn vrijwilligers met een migratieachtergrond. Zij brengen unieke getuigenissen over hun persoonlijke schoolloopbaan, (taal)opleiding en werkervaring. Laat je door hen inspireren via Getuigenissen ambassadeurs. Ontdek wat maakt dat jongeren en volwassenen met een migratieachtergrond succesvol zijn in opleiding en werk tijdens een workshop Ingrediënten tot succes. Of ga samen op zoek naar de noodzaak en meerwaarde van een divers personeelsbeleid tijdens een vorming Divers aan ’t werk.

Tot slot bieden we ook de kans om de tentoonstelling Open Doors te beleven. In deze tentoonstelling staan 12 gezinnen stil bij de impact van migratie op het verwerkingsproces van ouders bij de beperking of leerstoornis van hun kind(eren). De tentoonstelling wordt gecombineerd mét een verdiepende workshop waarin deelnemers aan de hand van de verhalen van de gezinnen zicht krijgen op de impact.

 

Over de auteur

mm

Arent Meirhaeghe Communicatiemedewerker IN-Gent

.